Llythrennedd

Amser Stori Atebol - Yr Arth a fu'n Bloeddio Bw!

Cyfle i chi gael mwynhau stori wreiddiol David Walliams o 'The First Hippo on the Moon'. 
Cyfle gwych i chi gael dysgu Cymraeg!

Cliciwch yma i wrando ar ragor o storïau gan Atebol!  

 

Ysgol Cyw - S4C

Ysgol Cyw

Os ydych chi adre gyda'r plant ac yn chwilio am gynnwys sy'n diddori ac yn addysgu,
gall S4C eich helpu. Mae nifer fawr o gyfresi teledu Cyw a chynnwys digidol fel apiau
a gemau yn cynnig cyfle i blant oed meithrin a chyfnod sylfaen ddysgu wrth chwarae. 

Dewch i ddysgu yn Ysgol Cyw!

 

Pecyn 1 - Taflenni gwaith defnyddiol

Cymorth i rieni 1

 

Pecyn 2 - Taflenni gwaith defnyddiol

Cymorth i rieni 2 

 

Oriel Odl - Rhys Padarn

Oriel Odl

Cyfle i chi gael bod yn greadigol wrth ddilyn cyfarwyddiadau Celf Oriel Odl!

 

Podlediadau Tric a Chlic

 

Cliciwch yma am fwy o bodlediadau Tric a Chlic!

 

BBC Bitesize 

bbc bitesize

Mae Gwersi Dyddiol Bitesize yn cynnig gwersi Cymraeg newydd bob dydd ar gyfer 
plant rhwng 3 a 14 oed. Bydd hefyd gwersi ychwanegol o bryd i’w gilydd ar 
bynciau amrywiol yn cynnwys Gwyddoniaeth, Hanes, Daearyddiaeth a Cherddoriaeth.

Mae'r gwersi yn addas i gwricwlwm Cymru ac maen nhw wedi'u creu gyda mewnbwn 
athrawon ac ymgynghorwyr addysg. Gall wers gynnwys fideos, ffilmiau wedi eu 
hanimeiddio, gweithgareddau, cwisiau neu gemau.

 

Dyma i chi fwy o weithgareddau Llythrennedd i chi gael mwynhau!

90914246 10157280887633831 8871606978292482048 N 182X182  89994138 2516101071964698 3139972992931463168 O 272X144


1200Px Audible Logosvg 260X107
 Biff Chip And Kipper 2 1585139678


Wenfro
  Llyfrgell 393X221

 

Radiobloggingheader2 500X83


Coronavirus
          Time For Kids 374X247


Eugvpbcxgaapsim 249X53
    Download 2


Epic 336X176
             OYO Mhxi 400X400 214X214

Llyfrau Twinkl 352X351
 

Defnyddir Gymraeg

 

Ditectif Geiriau


Cyw 

 

Cyfle gwych i ddarllen yr holl gyfres o lyfrau Tric A Chlic am ddim!

 

Screen Shot 2020 05 08 At 155454

 

Adnoddau Read Write inc:

 

Read Write Inc

 

read write inc sounds

 

Oxford Reading Scheme