TT Rock Stars 

Ttrockstars

Adnodd gwych yw Times Tables Rockstars sy'n hybu sgiliau Mathemateg 
pen y disgyblion ac yn eu cynorthwyo wrth iddynt ddysgu eu tablau.Numbots

812Ybzu9xdl

Llwyfan rhifedd yw Numbots sy'n gwella sgiliau Mathemateg eich plentyn wrth
iddynt adnabod rhifau a datblygu eu sgiliau adio a thynnu. Mae'n holl-bwysig bod
eich plentyn yn gwella eu sgiliau rhifyddeg  felly manteisiwch ar y cyfle i wneud
hyn drwy ddefnyddio'r adnodd gwych yma!

Bydd pob plentyn yn dechrau ar lefel 'Story Mode' ac wrth iddynt fagu hyder i chwarae'r
gêm, bydd lefelau eraill yn cael eu datgloi. Chwaraewch am gyfnodau byr ond yn gyson!Daily 10

daily 10

 Mae Daily 10 yn adnodd mathemateg cynradd sy'n ffocysu ar adio, tynnu, trefnu 
a dosrannu rhifau, talgrynnu, lluosi, rhannu, ffracsiynau, haneri a dyblu.

Maths apps

Sgilliau Mathamateg gyda Carol Vorderman

Carol Voerdeman

Mae Carol Vorderman, y seren deledu yn ceisio cefnogi plant gyda'u 
sgiliau Mathemateg sylfaenol - mae'r wefan ar hyn o bryd am ddim!Dyma i chi ragor o weithgareddau Rhifedd i chi gael mwynhau!
 

Maths Spying       J4e QHMS 400X400 213X213

Download 1   Sumdog

Download

 

 

Cip Ar Fathemateg