Mae nifer o weithgareddau ar y dudalen yma i wneud dros yr amser mae'r ysgol ar gau. Hefyd rydym wedi creu amserlen i chi os i chi am ei ddefnyddio i strwythuro'r diwrnod. Cadwch yn ddiogel.

Beth yw Hwb? 

Mae'r disgyblion i gyd â chyfrineiriau Hwb. Mae llwyth o adnoddau a gweithgareddau ar y wefan. Mae disgyblion CA2 i gyd yn gyfarwydd a defnyddio'r adnoddau. Fe fydd angen cymorth ar rhai o ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen. Dilynwch y camau isod os am gymorth ar fewngofnodi i Hwb a'i adnoddau.

 

Bellach mae modd i chi lwytho Office 365 am ddim ar hyd at 5 teclun digidol. Gwyliwch y fideo isod sy'n esbonio sut y gallwch lawrlwytho Office ar eich cyfrifiadur. 

 

Beth yw j2e?

j2launch

 

Dyma rai enghreifftiau o'r hyn y gallwch wneud ar j2e er mwyn tystiolaethu eich gwaith. 

 

 • My files = Storio eich gwaith yn y cwmwl a ffeiliau Just2Easy

 • j2office = Arddangos eich gwaith yn ddigidol, Excel a Powerpoint. 

 • jit5 = Offer rhwydd i blant ifanc (write, paint, animate, pictogram...)

 • j2data = Trin Data, adnoddau ac offer.  

 • jcode = Dysgu sut i godio, adnoddau ac offer.

 • j2blast = Gwella eich Mathemateg Pen a dysgu tablau. 

 • j2spotlight = Creu animeiddiadau

 

Cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio J2 Blast...

J2 Blast

Beth sydd i gael o Office 365?

 Office 365

 

Mynediad am ddim i offer Microsoft Office!

 • Outlook = Ebost

 • OneDrive = Storio ffeiliau yn y cwmwl

 • Word = Prosesu geiriau

 • Excel = Bas Data

 • Powerpoint = Arddangos eich gwaith ar sleidiau digidol

 • OneNote = Llyfryn nodiadau digidol

 • Sway = Adroddiadau, cyflwyniadau a chylchlythyron

 

Gallwch hefyd defnyddio Encyclopaedia Britannica i gefnogi'r dysgu. Yn ogystal, mae yna ardal E-Ddiogelwch ä chyngor o rieni, dysgwyr a gofalwyr. 

 

 

Fe fydd gwaith y disgyblion yn cael eu rhannu ar ardal Just 2 Easy ar Hwb. Dilynwch y fideo i ddysgu sut i gael mynediad at y gwaith a'u olygu.

 

 Screen Shot 2020 04 24 At 125415.   Screen Shot 2020 04 24 At 125433

Apiau

Cliciwch yma i weld rhestr o apiau Cymraeg defnyddiol i rieni

Apiau Saesneg defnyddiol i rieni...

Speakr

Mae'r disgyblion i gyd â chyfrineiriau Hwb. Mae llwyth o adnoddau a gweithgareddau ar y wefan. Mae disgyblion CA2 i gyd yn gyfarwydd â defnyddio'r adnoddau. Fe fydd angen cymorth ar rai o ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen.

speakr.jpg 

Minecraft for Education

Mae gan pob disgybl mynediad at Rhaglen Minecraft:Educational am ddim trwy eu cyfrineiriau Hwb. Mae Minecraft yn adnodd arbennig am ddatblygu creadigrwydd a dyfalbarhad. Beth am osod sialens i ail greu darn o, neu yr ysgol gyfan! All y disgyblion greu ardal hoffen nhw weld yn ymddangos yma! Mae'r ap am ddim ar dabledi ac mae;n rhaid llwytho'r rhaglen drwy wefan Minecraft:Educational i'w chwarae ar gyfrifiadur. Cliciwch yma i fynd i'r wefan.