Helo bawb!

Wel mae'n rhaid i mi ddweud  wrthoch chi gyd fy View Album “People”mod yn gweld eich eisiau yn fawr iawn ac yn methu aros pan fydd y sefyllfa erchyll yma drosto. Ond mae’n bwysig cofio fe ddaw hi i ben.  Rydw i wir wedi mwynhau gweld eich sgiliau newydd fel coginio, creu lluniau, reidio’r beic heb gymorth ac yn gwneud cymwynas i bobol eraill. Rwyf wedi dechrau ioga bob bore ac yn teimlo’n llawer gwell ar ôl gwneud!

 

Plîs cadwch yn saff, yn gryf a chadwch i wenu. Cofiwch gân yr ysgol,'Dyn ni teulu yn yr Hendy un teulu mawr ynghyd helpu ein gilydd a rhannu beichiau byd'. 

Law yn llaw, gyda’n gilydd cymaint mwy.

 

Mrs Kenny xxx

 

Amser stori gyda Mrs Kenny!