Blwyddyn 1 a 2 Cymraeg


Croeso i'n tudalen ddosbarth...

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd.

 

Athrawes Ddosbarth: Miss Linda Nicklin
Cynorthwyydd Dysgu: Miss Maria D'Angelo

 Bl 1 A 2

Gwybodaeth defnyddiol i Rieni/Warchodwyr:

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma ydy ‘Dreigiau Coch a Pheli Rygbi’.

 

Trosolwg Dosbarth

Cliciwch yma i weld ein trosolwg dosbarth.

 

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref yn cael ei osod pob Dydd Gwener, ac mae’n disgwyl iddo fod mewn ar Ddydd Llun. Bydd dysgwyr yn derbyn gwaith llythrennedd a rhifedd sydd yn gysylltiedig â’r gwaith rydym yn gwneud yn y dosbarth.

 

Darllen

Bydd pob dysgwr yn derbyn llyfr Cymraeg  sydd i fynd adref pob dydd. Mae disgwyl i ddisgyblion dod a’i llyfrau i’r ysgol pob dydd i ddarllen yn y dosbarth. Os ydych yn darllen gyda’ch plentyn rydym yn gofyn os ydych yn gallu cofnodi’r tudalennau darllennoch.

 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi Ymarfer Corff yn digwydd ar ddydd Iau. Bydd angen i’r plant gwisgo cit cyfforddus ac addas gan gynnwys crys-t gwyn ac esgidiau addas i Ymarfer Corff.

 

Adnoddau

Gall disgyblion dod â chas pensil i’r ysgol sydd yn cynnwys adnoddau defnyddiol ond mae’r cyfrifoldeb arnyn nhw i edrych ar ôl ei adnoddau ei hun.