Blwyddyn 5 a 6 Cymraeg


Croeso i'n tudalen ddosbarth...

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd.

Dosbarth Mr Batcup 2019

Athro Dosbarth: Mr Ben Batcup

 

Gwybodaeth defnyddiol i Rieni/Warchodwyr:

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma ydy ‘Y Blits’.

 

Trosolwg Dosbarth

Cliciwch yma i weld ein trosolwg dosbarth.

 

Gwaith Cartref

Mae gwaith cartref yn cael ei osod pob Dydd Llun, ac mae’n disgwyl iddo fod mewn ar Ddydd Gwener. Bydd dysgwyr yn derbyn gwaith llythrennedd a rhifedd sydd yn gysylltiedig i’r gwaith rydym yn gwneud yn y dosbarth.

 

Tablau Lluosi

Rydym yn gofyn yn garedig i chi helpu eich plentyn dysgu ei dablau ac i gefnogi nhw i ddefnyddio yr app ‘Times Tables Rockstars’. Fe gewn nhw llawer o hwyl.

 

Darllen

Bydd pob dysgwr yn derbyn llyfr Cymraeg a Saesneg sydd i fynd adref pob dydd. Mae disgwyl i ddisgyblion dod a’i llyfrau i’r ysgol pob dydd i ddarllen yn y dosbarth. Os ydych yn darllen gyda’ch plentyn rydym yn gofyn os ydych yn gallu cofnodi’r tudalennau darllennoch.

 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi Ymarfer Corff yn digwydd ar ddydd Mercher/Gwener. Bydd angen i’r plant gwisgo cit cyfforddus ac addas gan gynnwys crys-t gwyn ac esgidiau addas i Ymarfer Corff.

 

Adnoddau

Gall disgyblion dod â chas pensil i’r ysgol sydd yn cynnwys adnoddau defnyddiol ond mae’r cyfrifoldeb arnyn nhw i edrych ar ôl ei adnoddau ei hun.