Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 Saesneg


Croeso i'n tudalen dosbarth...

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd.

Dosbarth Mrs Davies 2019

Athrawes Dosbarth: Mrs Victoria Davies
Cynorthwyyr Dysgu: Mrs Caroline Taylor, Mrs Karan Pritchard

 

Gwybodaeth defnyddiol i Rieni/Warchodwyr:

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma ydy ‘Dreigiau Coch a Pheli Rygbi’.

 

Trosolwg Dosbarth

Cliciwch yma i weld ein trosolwg dosbarth.

 

Darllen

Bydd pob dysgwr yn derbyn llyfr Cymraeg (pan fyddant yn barod) sydd i fynd adref pob dydd. Mae disgwyl i ddisgyblion dod a’i llyfrau i’r ysgol pob dydd i ddarllen yn y dosbarth. Os ydych yn darllen gyda’ch plentyn rydym yn gofyn os ydych yn gallu cofnodi’r tudalennau darllennoch.

 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi Ymarfer Corff yn digwydd ar ddydd Mawrth. Bydd angen i’r plant gwisgo cit cyfforddus ac addas gan gynnwys crys-t gwyn ac esgidiau addas i Ymarfer Corff.

 

Adnoddau

Gall disgyblion dod â chas pensil i’r ysgol sydd yn cynnwys adnoddau defnyddiol ond mae’r cyfrifoldeb arnyn nhw i edrych ar ôl ei adnoddau ei hun.