Derbyn Cymraeg


Croeso i'n tudalen dosbarth...

Dyma ni ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd. Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn hapus a llwyddiannus efo’n gilydd.

Dosbarth Miss Davies 2019

Athrawes Dosbarth: Miss Katie Davies
Cynorthwyydd Dysgu: Mrs Hayley Edwards

 

Gwybodaeth defnyddiol i Rieni/Warchodwyr:

 

Thema

Ein thema ar gyfer y tymor yma ydy ‘Dreigiau Coch a Pheli Rygbi’.

 

Trosolwg Dosbarth

Cliciwch yma i weld ein trosolwg dosbarth.

 

Addysg Gorfforol

Mae gwersi Ymarfer Corff yn digwydd ar ddydd Mawrth. Bydd angen i’r plant gwisgo cit cyfforddus ac addas gan gynnwys crys-t gwyn ac esgidiau addas i Ymarfer Corff.

 

Adnoddau

Gall disgyblion dod â chas pensil i’r ysgol sydd yn cynnwys adnoddau defnyddiol ond mae’r cyfrifoldeb arnyn nhw i edrych ar ôl ei adnoddau ei hun.