E-Ddiogelwch


Cyflwyniad

Rydym yn Ysgol yr Hendy yma i'ch helpu i gadw'ch plant yn ddiogel ar lein. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth isod a rydym yn eich cynghori'n gryf i ymweld â rhai o'r gwefanau a thrafod y mater yn fanwl gyda'ch plant. Mae'n bwysig ein bod i gyd yn dilyn y rheolau yma pob dydd yn yr ysgol ac adref.

Ein Polisi E-Ddiogelwch

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Ddiogel 2017

Tystysgrif 360

WG Certificate Progress Template 1

Rheolau E-Ddiogelwch

- Byddaf yn defnyddio TGCh. yn yr ysgol ar gyfer dibenion ysgol.

- Byddaf yn defnyddio e-bost fy nosbarth neu e-bost yr ysgol pan fyddaf yn e-bostio.

- Byddaf yn agor ychwanegiadau e- bost oddi wrth bobl rwyf yn adnabod neu rhai sydd wedi cael eu cymeradwyo gan fy athro neu athrawes.

- Ni fyddaf yn datgelu fy nghyfrineiriau TGCh wrth neb.

- Byddaf yn agor / dileu fy ffeiliau personol i yn unig.

- Byddaf yn sicrhau fod cysylltiad TGCH gyda phlant eraill ac oedolion yn gyfrifol, yn gwrtais ac yn synhwyrol.

- Ni fyddaf yn chwilio am, yn cadw neu yn danfon unrhyw neges a allai fod yn gas neu yn ddrwg. Os byddaf yn dod o hyd i ddeunydd fel hyn byddaf yn rhoi gwybod i athro neu athrawes ar unwaith.

- Ni fyddaf yn datgelu fy manylion sef, fy enw, fy rhif ffon neu fy nghyfeiriad.

- Ni fyddaf yn trefnu i gwrdd ag unrhyw un oni bai ei fod yn ymwneud a chywaith ysgol sydd wedi ei gadarnahu gan yr athro neu yr athrawes a bod oedolyn cyfrifol yn mynd gyda fi.

- Byddaf yn gyfrifol am fy ymddygiad fy hunan pan fyddaf yn defnyddio TGCh oherwydd deallaf bod y rheolau hyn ar gyfer cadw fi’n ddiogel.

- Byddaf yn cefnogi rheolau’r ysgol am ddiogelwch ar lein ac ni fyddaf yn lawrlwytho, nag yn ychwanegu lluniau, fideo , synau na tecst a allai niweidio unrhyw aelod o gymuned yr ysgol.

- Rwy’n gwybod y gall fy nefnydd o TGCh gael ei wirio a chaiff fy rhiant/ gwarchodwr wybodaeth os oes gan unrhyw aelod o staff yr ysgol unrhyw bryderon am fy e-ddiogelwch.

Dogfennau Defnyddiol ar E-Ddiogelwch

Cliciwch y dogfen i'w wneud yn fwy.

Esafety Tips Poster

SMART Esafety Poster

Social Media Ages1

Cysylltiadau Defnyddiol ar E-Ddiogelwch