Grwp.com


Sefydlwyd y Grwp.Com i hyfforddi staff a phlant yr ysgol wrth iddynt ddefnyddio offer ac i wella eu sgiliau TGCH yn gyffredinol.

 

Mae'r aelodau hyn hefyd yn gyfrifol am hyrwyddo'r neges o e-ddiogelwch yn yr ysgol a'r gymuned leol ac i sicrhau bod disgyblion a staff yr ysgol yn ddiogel ar y we.  

Grwpcom Aeolodau

Ein cyfrifoldebau

* I ofalu am offer digidol yr ysgol, e.e. y gliniaduron. 

  • I helpu staff a phlant yr ysgol gyda phroblemau y maent yn wynebu wrth ddefnyddio'r offer digidol.
  • Creu polisiau digidol, e.e. polisi gwrth-fwlio'r ysgol.
  • Hyrwyddo e-ddiogelwch yn yr ysgol a'r gymuned leol. 

 Grwpcom (1)