Heddychwyr yr Iard


Mae ein Heddychwyr yn dîm gwych o blant hŷn sy'n gymorth cefnogi eu cyfoedion yn ystod amser chwarae. Maent yn sicrhau bod gan bawb ffrind i chwarae gyda ac yn helpu plant eraill ar yr iard chwarae. Fel mentoriaid  maent yn gwneud gwaith gwych!